Tag Archives: ข้อเข่าเสื่อม

นักวิทย์ฯ ม.คาร์ดิฟฟ์ คิดค้นแผ่นแปะอัจฉริยะตรวจหาข้อเข่าเสื่อม

aecdisaster/ May 8, 2019/ การดูแลสุขภาพ

นักวิทย์ฯ ม.คาร์ดิฟฟ์ คิดค้นแผ่นแปะอัจฉริยะตรวจหาข้อเข่าเสื่อม             ทีมนักวิทย์ฯจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ของสหราชอาณาจักร คิดค้นอุปกรณ์บ่งชี้อาการข้อเข่าเสื่อม ด้วยแผ่นแปะอัจฉริยะ โดยหวังว่าจะสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ ด้วยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดเดียวกับบนเครื่องบินมีปีก ซึ่งมีไว้ใช้สำหรับตรวจจับเสียงซับโซนิค (Subsonic) ทีมนักวิทย์ฯมีความเชื่อว่าหากค้นพบคลื่นเสียงที่มีระดับความเร็วต่ำกว่าเสียง เช่น เสียงกระดูกกระทบกันบริเวณข้อเข่า ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที เนื่องจากตามปกติแล้ว ผู้ที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจมีเสียงกระดูกดังอันเนื่องมาจากการสึกหรอ โดยในช่วงเริ่มแรกเสียงนี้ถูกจัดอยู่ในคลื่นความถี่ที่มนุษย์ไม่อาจได้ยิน แต่ทว่า เครื่องตรวจจับเสียงซับโซนิคที่มีไว้ตรวจหารอยร้าวในโครงสร้างปีกเครื่องบิน อาจสามารถนำมาพัฒนาขึ้นเป็นแผ่นบาง ๆ สำหรับแปะบนผิวหนังได้ แผ่นแปะตรวจหาข้อเข่าเสื่อมมีศักยภาพสูงและสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แผ่นแปะอัจฉริยะตรวจหาข้อเข่าเสื่อมแบบใช้งานแล้วทิ้งได้ทันที ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจรักษาผู้ที่เป็นโรคเข่าเสื่อมที่มีราคาแพงได้  ดร.ดาวิด คริเวลลี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.คาร์ดิฟฟ์ ระบุว่า แผ่นแปะอัจฉริยะชนิดนี้มีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถเข้ามาเปลี่ยนวิธีวินัขอโรคเข่าเสื่อมได้ เพราะเมื่อแพทย์ทำการแยกแยะเสียงจากข้อเข่าที่สมบูรณ์และข้อเข่าที่เกิดอาการผิดปกตินี้ได้ ก็ช่วยลดภาระค่าใช้ด้านการแพทย์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดร.ดาวิด คริเวลี ยังได้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอีกว่า แผ่นแปะอัจฉริยะนี้ต้องเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายภายใน 1 ทศวรรษ เนื่องจากมีขนาดที่กะทัดรัดไม่ใหญ่เทอะทะ อีกทั้งยังมีราคาที่ถูก โดยมีราคาประมาณ 10 เพนส์ (4.42 บาท) เท่านั้น สำหรับแผ่นแปะตรวจหาข้อเข่าเสื่อมแบบใช้แล้วทิ้งนั้น มีวิธีการงานใช้ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับนำมาใช้กับคลินิกรักษาโรคทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะด้าน นอกจากนี้ผู้ป่วยยังนำมาใช้เองได้ที่บ้าน เพื่อติดตามอาการของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนตรวจโรคที่ต้องใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์และเอ็มอาร์ไอ ได้ถึงหลายล้านปอนด์

Read More