aecdisaster/ April 29, 2019/ การดูแลสุขภาพ

FDA ออกคำสั่งให้ใช้ยาดัดแปลงยีน เพื่อรักษามะเร็งครั้งแรก

            FDA หรือสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ อนุมัติให้มีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน “คิมเรียห์” (Kymriah) ด้วยวิธีการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งมีบริษัทโนวาร์ดีสเป็นเจ้าของ โดยสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้ทั่วไปแล้ว ถือเป็นครั้งแรกที่มีการอนุมัติให้ใช้และสามารถจำหน่ายเวชภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าวในสหรัฐฯ

สำหรับเทคนิคการรักษามะเร็งแบบนี้ คือการนำภูมิคุ้นกันของผู้ป่วยมาใช้รักษาตัวเอง นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมโฟบลาสติก (Acute Lymphoblastic Leukemia – ALL) เมื่อการรักษาตามวิธีดั้งเดิมเช่นการผ่าตัดหรือเคมีบำบัดไม่ได้ผล บริษัทโนวาร์ตีส ได้กำหนดราคาสำหรับบริการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวอยู่ที่ 475,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 16 ล้านบาท นับเป็นเทคนิคการรักษา ซึ่งมีราคาแพงที่สุดวิธีหนึ่งในโลก

กระบวนการรักษามะเร็งด้วยการดัดแปลงพันธุกรรม มีวิธีอย่างไร

วิธีรักษามะเร็งด้วยเทคนิคนี้ เริ่มต้นโดยการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ออกมาจากเลือดผู้ป่วย จากนั้นนำไปผ่านขั้นตอนดัดแปลงพันธุกรรมด้วยไวรัสชนิดพิเศษ จนกระทั่งได้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อว่า CAR-T สำหรับนำกลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยต่อไป

เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผ่านขั้นตอนดัดแปลงพันธุกรรมแล้ว มีความสามารถในการค้นหา พร้อมกับแบ่งตัวเพิ่มจำนวน เพื่อเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพจำเพาะของร่างกายผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน

 ผลการทดลองรักษามะเร็งด้วยวิธีนี้ ได้ผลถึง 83% และนำไปพัฒนาต่อยอดได้

ผลการทดลองรักษาที่ผ่านมากับผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 63 ราย แสดงให้เห็นว่าการรักด้วยเทคนิคนี้ได้ผลสำเร็จมากถึง 83% ซึ่งผู้ป่วยคนแรกของการทดลองที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ สามารภฟื้นฟูตัวเองจาการป่วยระยะสุดท้าย จนกระทั่งร่างกายผู้ป่วยปราศจากเซลล์มะเร็งมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว

นอกจากนี้ เทคนิคการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว ยังพบว่า สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งได้อีกหลากหลายชนิดมากขึ้น โดยในทุกวันนี้ เทคนิคการรักษาโรคมะเร็งดังกล่าวให้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง กับการนำมาใช้รักษาจำพวกโรคมะเร็งเม็ดเลือด แต่ทว่า ยังไม่ให้ผลดีนักเมื่อนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดที่เป็นก้อนเนื้อแข็ง เช่น มะเร็งปอด หรือมะเร็งผิวหนัง

อย่างไรก็ตาม เทคนิคการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคดังกล่าว ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างในบางกรณีที่เซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงพันธุกรรม เกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว จนอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตกับผู้ป่วยได้ ซึ่งทุกวันนี้มีการใช้ยาสำหรับจำกัดและควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนายาสำหรับรักษาโรคมะเร็งอีกหลายชนิด ที่ใช้หลักการปลดปล่อยภูมิคุ้นกันของร่างกายให้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ปีเตอร์ แจ็คสัน จากองค์กรวิจัยมะเร็งแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ย้ำเตือนว่า ยาเหล่านี้และเทคนิคการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีดัดแปลงพันธุกรรมที่พึ่งได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการล่าสุด ยังเป็นแค่ขั้นตอนแรกของความสำเร็จทางการแพทย์เท่านั้น หลังจากนี้ต้องเฝ้าติดตามดูในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการรักษานี้ต่อไปอีกระยะยาว.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการ https://www.caherbal.com/

Share this Post