aecdisaster/ December 12, 2019/ ภัยใกล้ตัว

ไม่ใช่แค่คนเท่านั้น เพราะสุนัขก็ผ่าตัดหมอนรองกระดูกได้เช่นกัน

สาเหตุที่ทำให้สุนับต้องเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกนั้น ก็มาจากความผิดปกติเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนคือ การที่หมอนรองกระดูกสันหลังไปกดเบียดกับไขสันหลัง จนทำให้มีอาการปวด เดินลำบาก เดินลากเท้า ก้าวขาผิดปกติ ขาอ่อนแรง

ในสุนัขบางตัวอาจเป็นเฉพาะที่ขาหลัง บางคัวอาจเป็นทั้งขาหน้าและขาหลัง หรืออาจเป็นเพียงซีกใดซีกหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่หมอนรองกระดูกสันหลังไปกดทับ ซึ่งในสุนัขบางตัวก็อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่ายและการปัสสาวะ หรือเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ด้วย อันเนื่องมาจากความเจ็บปวด

สุนัขพันธ์ที่มีขาสั้นและช่วงหลังยาว มีสิทธิ์ผ่าตัดหมอนรองกระดูกกว่าพันธ์อื่น

โดยเฉพาะสุนัขพันธ์ที่มีขาสั้นและช่วงหลังยาว มีสิทธิ์ผ่าตัดหมอนรองกระดูกกว่าพันธ์อื่น เช่น สุนัขพันธุ์ Dachshunds, Basset hounds, Welsh corgis, Lhasa apsos, Beagle, Shih Tzu และ Pekingnese นอกจากนี้ยังพบอีกว่าสุนัขพันธุ์อื่น ๆ หรือสุนัขที่เป็นโรคอ้วนก็มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูก จนต้องเข้ารับการผ่าตัดได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ Hansen type 1 ที่เกิดจากกระดูกอ่อนชั้นนอกปิดไม่สมบูรณ์ หรือกระดูกแตกจากแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวที่หนัก จนทำให้เจลลี่ชั้นในไปกดเบียนตรงช่องไขสันหลัง ส่งผลให้มีอาการปวดและเป็นอัมพาตได้ อาการเช่นนี้ สามารถพบได้บ่อยได้สุนัขพันธุ์เล็กและพันธุ์หน้าสั้น อายุระหว่าง 2 ถึง 9 เดือน

ส่วนอีกชนิดคือ Hansen type 2 ที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนชั้นนอก จนทำให้เกิด metaplasia ขึ้นไปกดเบียดตรงบริเวณช่องไขสันหลัง ส่งผลให้น้องหมดเกิดเป็นอัมพาตได้เช่นเดียวกัน สำหรับอาการเช่นนี้ สามารถพบได้บ่อยในสุนับ 5-12 ปีขึ้นไป

นอกจากการผ่าตัดหมอนรองกระดูกแล้ว มีการรักษาวิธีอื่นหรือไม่

สำหรับแนวการรักษานั้น ก็มีตั้งแต่การผ่าตัดหมอนรองกระดูก และการรักษาด้วยยาบรรเทาอาการปวด ส่วนแนวทางรักษานั้น ต้องพิจารณาจากผลตรวจรวมทั้งหมด ในสุนัขที่เป็นไม่มาก ยังสามารถเดินได้ ทรงตัวอยู่ หรือขับถ่ายได้เป็นปกติ แพทย์ก็อาจให้รักษาด้วยทางทานยา และให้คำแนะนำกับเข้าของจำกัดบริเวณสุนัขอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

ส่วนสุนัขที่ไม่ต้องสนองต่อการรักษาด้วยการ การผ่าตัดหมอนรองกระดูกเพื่อรักษาก็เป็นอีกทางเลือก โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อเพิ่มแรงกดให้ไขสันหลัง เช่น การตัดปีกกระดูกสันหลังออก (Hemilaminectomy) การตัดหมอนรองกระดูกที่กดเบียดออก ซึ่งสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดส่วนมากจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด แต่ภายหลังจากการผ่าตัดแล้ว เจ้าของต้องพาสุนับไปทำกายภาพบำบัดบ่อย ๆ เพื่อฟื้นฟูสมภาพของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติดังเดิม.

Share this Post