aecdisaster/ June 17, 2019/ การดูแลสุขภาพ

เทคนิคผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้อง ได้รับความนิยมมาตั่งแต่ปี 1989

            นับตั่งแต่ปี ค.ศ. 1989-1993 ที่เทคนิคการผ่าตัดหมอนรองกระดูกด้วยการส่องกล้องถือกำเนิดขึ้น ก็ได้มีรายงานถึงประสิทธิภาพและข้อได้เปรียบของการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การผ่าตัดเกิดเกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่สามารเข้ารับการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ได้ เนื่องจากมีข้อบ่งชี้และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ป่วยที่ต้องมีความเหมาะสมด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่สามารถส่งผลต่อการรักษาให้หายจากอาการผิดปกติ อันเนื่องมาจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

เทคนิคผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องมีดีอย่างไร ถึงได้รับความนิยมมาตั่งแต่ปี 1989

การผ่าตัดรักษาอาการปวดหลัง ที่เกิดจากภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่เป็นมาตรฐาน (gold standard) เป็นการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ร่วมกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ (microdiscectomy) เมื่อผ่าตัดเสร็จรอยบาดแผลที่บริเวณกลางหลัง จะมีขนาดยาวเพียง 3-5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพในแต่ละราย

ในปัจจุบันนี้ การผ่าตัดหมอนรองกระดูกด้วยเทคนิคนี้ ถูกประเทศเยอรมนี พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการประดิษฐ์เลนส์และกล้องแบบ Endoscope ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.4 – 0.5 เซนติเมตร จึงทำให้กระบวนการผ่าตัดสามารถใช้กล้องที่มีขนาดเล็กลงได้อีกประมาณ 0.8 – 0.9 เซนติเมตร การผ่าตัดแบบนี้จึงถูกเรียกว่า Endoscopic uniportal discectomy

ซึ่งบาดแผลจากการผ่าตัดที่มีขนาดเล็กลงมาก จึงทำให้ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บน้อยลงและสามารถฟื้นตัวได้ภายในระยะเวลาอันสั้น การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ก็ทำให้ผู้ป่วยกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็วขึ้น

วิธีการผ่าตัดหมอนรองกระดูก มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ยกตัวอย่างการผ่าตัดหมอนรองกระดูกในระดับเอว ผู้ป่วยจะนอนอยู่ในท่าคว่ำหน้า หลังจากถูกวางยาสลบเรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างผ่าตัด แพทย์จะมีการใช้เครื่อง X-Ray เพื่อตรวจสอบหาตำแหน่ง หรือระดับที่ต้องการผ่าตัด

เมื่อผ่าตัดเปิดแผลแล้ว จากนั้นก็นำกล้องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เซนติเมตรและท่อ working channel สอดผ่านผิวหนัง โดยอาจสอดผ่านผ่านบริเวณกลางหลัง หรือด้านข้างลำตัวก็ได้ เพื่อให้กล้องสามารถเข้าไปถึงตำแหน่งของหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทอยู่

เมื่อกล้องเข้าไปสู่ตำแหน่งที่การได้แล้ว แพทย์จะนำเครื่องมือขนาดเล็กสอดผ่านกล้องเข้าไปเพื่อตัด หรือหยิบจับหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทอยู่ออกไปจากร่างกายผู้ป่วย ซึ่งในระหว่างการผ่าตัดนั้น แพทย์สามารถมองเห็นบริเวณที่ผ่าตัดในร่างกายได้อย่างชัดเจนผ่านทางจอมอนิเตอร์ ที่ต่อสัญญาณภาพจากกล้องผ่าตัดที่สอดผ่านบาดแผลผ่าตัด.

ขอขอบคุณู้สนับสนุนบทความ https://www.s-spinehospital.com/main/

Share this Post