aecdisaster/ October 17, 2019/ การดูแลสุขภาพ

วิธีเก็บรักษานมแม่มาบริจาค อาจมีความเสี่ยงเกิดอันตราย

            รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า วิธีเก็บรักษานมแม่ เพื่อนำมาบริจาคให้กับบรรดาคุณแม่ที่มีปริมาณน้ำนมไม่เพียงต่อการเลี้ยงลูกนั้น ถึงแม้เป็นไปด้วยความตั้งใจดี ทว่าการแจกจ่ายน้ำนมกันเองนั้น ก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง

ทางด้าน รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ให้ข้อมูลว่า นมแม่ที่มาจากการบริจาคนั้น มีความจำเป็นสำหรับเด็กคลอดกำหนด หรือทารกน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ ไปจนถึงเด็กป่วย โดยเฉพาะเด็กกลุ่มที่ต้องได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับลำไส้ ซึ่งต้องเป็นนมแม่บริจาคที่ได้มาตรฐาน มีการผ่านกรรมวิธีตรวจและฆ่าเชื้อมาแล้ว ทั้งยังต้องมีระบบธนาคารน้ำนม (milk bank) ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และมีการกำกับ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบด้านการแพทย์อื่น ๆ

ดังนั้น วิธีเก็บรักษานมแม่ก่อนนำมาบริจาคคือ คุณแม่ต้องได้รับการซักประวัติและตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการก่อน ว่าไม่มีการติดเชื้อ ไม่ใช้ยา และเครื่องดื่มแอกอฮอร์ เพื่อยืนยันให้เกิดความใจในน้ำนมที่นำมาบริจาค นอกจากนี้ นมที่ได้รับบริจาคมาต้องถูกตรวจสอบจากธนาคารน้ำนม และมีการตรวจคัดกรองเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ

วิธีเก็บรักษานมแม่นำมาบริจาค หากพบว่าทารกผู้รับเกิดเจ็บป่วย ผู้ให้ต้องได้รับโทษ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยว่า ณ ปัจจุบันนี้ มีธนาคารนมแม่อยู่ 2 แห่ง คือธนาคารนมแม่ศิริราช และธนาคารนมแม่รามาธิบดี ที่ดำเนินการภายใต้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการนำมาตรฐานของคลินิกนมแม่ในต่างประเทศมาใช้ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย โดยมีการจัดทำหลักเกณฑ์และปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ วิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยตนเอง ก่อนนำมาบริจาค จึงมีความจำเป็นต้องเข้ารับการซักประวัติ และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ว่าไม่มีการเจ็บป่วย หรือติดเชื้อ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของน้ำนมที่นำมาบริจาค แต่เมื่อพบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานแล้ว ก็จะมีการแจกจ่ายให้กับเด็กทารกในโรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป

วิธีเก็บรักษานมแม่ เพื่อนำมาบริจาค ต้องผ่านตรวจอย่างละเอียดทุกครั้ง

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ของความลงในเฟสบุ๊คว่า น้ำนมแม่จัดเป็นชีววัตถุ เช่นเดียวกับเลือด น้ำเหลือง หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของมนุษย์ เช่น การบริจาคอวัยวะ โดยในทางการแทพย์ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องจากในมนุษย์จะมีเชื้อโรค หรือโรคซ่อนเร้นที่ยังไม่ทราบแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น วิธีเก็บรักษานมแม่ด้วยตน เพื่อนำมาบริจาคนั้น อย่าคิดว่าตัวเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเสมอไป รวมถึงสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเช่นเดียวกัน ซึ่งความถูกต้องของนมแม่นั้น  ต้องเป็นแม่ใครแม่มันเท่านั้น ไม่มีการให้กันเองอย่างเด็ดขาด.

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ https://www.s-momclub.com/th/knowledge/วิธีเก็บรักษานมแม่

Share this Post