aecdisaster/ December 2, 2019/ ภัยใกล้ตัว

รักษาเบาหวานโดยด่วน ก่อนช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูง

            อาการช็อคแบบนี้ เกิดจากผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน มีสัญญานเตือนก่อนการช็อคคือ ผู้ป่วยจะหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย ซึมลง หากเป็นมากจะทำให้ความดันต่ำ และอาจหมดสติได้ ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุที่รักษาเบาหวานไม่ดี ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก และทำให้เลือดมีความเข้มข้นสูงตามมา ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง นอกจากการรักษาที่ไม่ดีแล้ว ยังมีการติดเชื้อ ร่วมกับมีภาวะเครียดเกิดขึ้น จนอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เส้นโลหิตสมองแตก ที่สำคัญการผ่าตัดใหญ่ยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้เช่นกัน

ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ช็อค นอกเหนือจากการรักษาเบาหวานไม่ดี

1.เกิดจากการรับประทานอาหารในปริมาณมากเกินไป ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทาน หรือฉีดอินซูลินไม่ต่อเนื่อง

2.มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงร่วมด้วย เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีภาวะติดเชื้อ

3.ได้ยาต้านอินซูลินรักษาเบาหวาน เช่น สเตียรอยด์ และยาขับปัสสาวะ

ผู้ป่วยที่รักษาเบาหวานและควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี สามารถสังเกตุอาการเตือนที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ คือ หิวน้ำมาก, ดื่มน้ำบ่อย, ปัสสาวะบ่อยมาก โดยเฉพาะตอนกลางคืน, มีอาการอ่อนเพลีย,เหนื่อยง่าย, น้ำหนักลด, ตาพร่ามัว, จนผู้ป่วยเริ่มซึม กระทั่งหมดสติหรือบางรายอาจจะมีอาการชักกระตุก

หากผู้ป่วยเบาหวานสังเกตว่ามีอาการเตือนของระดับน้ำตาลในเลือดสูง ก็สามารถปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ก่อนเกิดอาการช็อคได้ดังนี้ดื่มน้ำมาก เพราะเป็นการช่วยลดระดับน้ำตาลลง, ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดหรือปัสสาวะหากพบว่าสูงให้เพิ่มยา,หรือพบแพทย์, ถ้ามีอาการชักกระตุกเฉพาะที่ หรือมีอาการซึม และมีระดับน้ำตาลในเลือดมากก็ให้พบแพทย์โดยด่วน

การป้องกันภาวะช็อคที่ถูกต้อง ควบคู่กับการรักษาเบาหวาน

1.นอกจากผู้ป่วยต้องรักษาเบาหวานอย่างต่อเนื่องแล้ว ต้องรู้จักวิธีควบคุมเบาหวานอย่างถูกต้องด้วย โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ไปจนถึงการรับประทานยาในปริมาณที่เหมาะสม

2.ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและในปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ

3.ในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สบายร่วมด้วย ก็ควรไปเข้าพบแพทย์อย่างเร่งด่วน ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองอย่างเด็ดขาด และต้องบอกแพทย์ด้วยว่าเป็นเบาหวาน

4.ผู้ป่วยเบาหวานห้ามหยุดใช้ยาฉีด หรือยารักษาโรคเบาหวานแบบรับประทานอย่างเด็ดขาด ถึงแม้ผู้ป่วยจะรับประทานอาหารได้ในปริมาณน้อยก็ตาม.

Share this Post