aecdisaster/ July 13, 2018/ การดูแลสุขภาพ

ดื่มนมผง ส่งผลดีต่อสุขภาพไม่เท่าดื่มนมโคแท้ จริงหรือ

            คนไทยหลาย ๆ คนยังคงมีความเชื่อกันว่า น้ำนมที่ได้จากโคแท้ที่ดีมีคุณภาพ ต้องไม่มีนมผงเป็นส่วนผสม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว นมที่ป่นจนเป็นผงเหล่านั้น มันก็คือ นมโค 100% ที่ผ่านกรรมวิธีสกัดส่วนที่เป็นน้ำออกไปจนหมด จนทำให้นมไปอยู่ในรูปแบบผงโดยที่ยังคงเก็บสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบถ้วน

ทั้งนี้ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับนมผง ที่หลายคนได้รับ ล้วนมาจากโฆษณาทั้งทางทีวีและออนไลน์ของบางผลิตภัณฑ์ ที่ออกมาให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างจุดขายให้แก่ตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ความจริงของนมผง

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของไทย ระบุไว้ว่า นมผงเป็นนมโคที่ผ่านเครื่องทำแห้งแบบสเปรย์ (spray dryer) หรืออธิบายง่าย ๆ คือ น้ำนมเหล่านั้นถูกทำให้แห้งที่สุด แต่ยังคงมีคุณค่าทางอาหารทุกอย่างครบถ้วน โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1.ชนิดผงแบบชง 2.ชนิดละลายน้ำเข้มข้น 3.ชนิดสำเร็จพร้อมดื่ม

นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ AlKannal และผู้ร่วมงานในปี 2001 ค้นพบว่า ถึงแม้จะเก็บนมผงเอาไว้เป็นเวลาถึงสามเดือน แต่ก็ยังคงมีโปรตีนและสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนกับนมกล่อง

นมผงกับคุณประโยชน์ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

1.นมผงสามารถเก็บเอาได้นานมาก อีกทั้งมีวิธีการขนส่งที่ง่ายดาย และช่วยลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำนมดิบที่ขนส่งทางไกลได้ (เนื่องจากนมมีสารอาหารมากเชื้อจุลินทรีย์จึงชอบ) ดังนั้น การเปลี่ยนน้ำนมให้อยู่ในรูปผงจงเป็นทางออก

2.ช่วยตอบสนองในด้านการผลิตที่หลากหลาย สำหรับนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ

ปริมาณนมผงที่ตัวลูกน้อยต้องการ

โดยทั่วไปนมผงจะมีเกณฑ์การให้นมคร่าว ๆ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวทารก โดยการให้รับประทานนมประมาณวันละ 75 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือสามารใช้เกณฑ์ที่แบ่งตามอายุได้ ดังนี้

– วับแรกเกิด – อายุ 1 เดือน ต้องได้รับนมประมาณ 45-90 มล. ต่อครั้ง ทุก 2-3 ชั่วโมง โดยจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นตามอายุ ในช่วงนี้ เด็กทารกจะนอนหลับค่อนข้างนานประมาณ 4-5 ชั่วโมงในช่วงเดือนแรก จนส่งผลทำให้ดื่มนมได้ไม่ครบตามต้องการ ดังนั้น ควรพยายามปลุกให้ลูกตื่นขึ้นมาดื่มนมตามปริมาณที่เหมาะสม

– อายุ 2-3 เดือน ต้องได้รับนมประมาณ 120-150 มล. ต่อครั้ง ทุก 3-4 ชั่วโมง

– อายุ 4-5 เดือน ต้องได้รับนมประมาณ 120-180 มล. ต่อครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการให้นมแต่ละครั้งนั้น จะขึ้นอยู่- กับขนาดตัวของเด็กเป็นหลัก

– อายุ 6 เดือน ต้องได้รับนมประมาณ 180-230 มล. ต่อครั้ง ทุก 4-5 ชั่วโมง สำหรับช่วงเวลนี้นี้อาจให้ทารกรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการดื่มนมได้บ้าง ดังนั้น ความถี่และปริมาณการให้นมต้องปรับเปลี่ยนไปตามการรับประทานอาหารของเด็กแต่ละคนด้วย

Share this Post