aecdisaster/ March 17, 2020/ การดูแลสุขภาพ/ 0 comments

ชุดตรวจ hiv ต้องซื้อจากแหล่งที่มาเชื่อถือได้เท่านั้น

            การตรวจหาเชื้อเอดส์ หรือ hiv ในผู้ที่มีความเสี่ยง จักเป็นประเด็นที่ในไทยผู้คนยังคงมีความหวาดกลัวไม่กล้าตรวจกัน เพราะกลัวผลลัพธ์ที่ตามมา โดยเฉพาะการไปตรวจตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่บางครั้ง ก็ต้องใช้ความกล้า เพราะกลัวสังคมตราหน้าว่ามีเชื้อเอดส์

และเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ อย.จึงได้มีมติเห็นชอบและประกาศปลดล็อคชุดตรวจ hiv ในที่สุด แต่ก็ใช้ว่าจะหาซื้อมาใช้งานได้ง่ายดายนัก เพราะถ้าซื้อจากที่มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน ก็อาจจะได้ชุดตรวจที่ไม่ดี ส่งผลให้การตรวจไม่มีประสิทธิภาพได้ ทำให้ปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทยเพิ่มสูงขึ้น และผู้ป่วยที่มีอาการทรุดเข้าสู่สภาวะเอดส์ก็มีมากยิ่งขึ้นตามไปอีก

ทั้งการใช้ชุดตรวจ hiv หรือไปตรวจตามสถานพยาบาล เมื่อทราบผลแล้ว ก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ก็แก้ไขได้ง่าย ๆ เพียงเลือกซื้อชุดตรวจ hiv จากร้านที่มีแหล่งที่มาชัดเจนน่าเชื่อถือได้มาใช้ หรือให้ดีก็ไปตรวจตามสถานพยาบาลเลยก็ได้เช่นกัน ขอแค่ผู้นั้นมีความกล้าที่จะตรวจก็เพียงพอแล้ว หากผลเลือดออกมาเป็นลบ ผู้ตรวจเองก็จะได้มีความสบายใจมากขึ้น และรู้จักป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์  แต่ถ้าผลเลือดเป็นบวก ก็รู้จักปล่อยวางแล้วรีบรักษากับสถานพยาบาลต่อไปในทันที

สำหรับวัตถุประสงค์ที่ทางอย.สั่งปลดล็อคชุดตรวจ hiv นั้น ก็เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ซึ่ง ณ ขณะนี้ มีผู้คนจำนวนมากหลักแสนที่มีเชื้อเอสไอวีแฝงอยู่ แต่ยังไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อให้ผู้คนเหล่านี้ทราบผลได้เร็วขึ้น ก็สามารถซื้อชุดตรวจมาใช้งานเองได้ ซึ่งช่วยลดการแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

นอกจากซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้ว สิ่งที่ชุดตรวจ hiv ที่ดีต้องมี ก็ต้องประกอบไปด้วย

1.การแสดงฉลาก ข้อมูล ที่เป็นส่วนสำคัญระบุไว้ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อได้รับทราบ

2.วิธีการใช้งานอย่างระเอียดของชุดตรวจ

3.วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงข้อจำกัดของชุดตรวจ

4.มีการระบุคำเตือนต่าง ๆ รวมไปถึงข้อควรระวังในการใช้งาน

5.การให้คำปรึกษา หรือแนะนำความรู้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

6.มีช่องทาง การให้ข้อมูล สนับสนุน และเว็บไซต์ ที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ

7.มีการสาธิต วิธีการตรวจ และการแปลผลที่ถูกต้อง ซึ่งต้องแสดงให้เห็น เป็นภาพอธิบาย และมีรายละเอียด ชัดเจนที่สุด

สำหรับชุดตรวจ hiv นั้น ก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้ตามร้านขายยา หรือในอินเทอร์เน็ต โดยต้องพิจารณาจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เท่า ส่วนผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีคุณภาพ มีความแม่นยำสูงเช่นกัน ที่สำคัญต้องได้รับอนุญาตจาก อย. มีรายละเอียดการใช้งานอย่างชัดเจน โดยที่สามารถหาซื้อมาตรวจได้นั้น จะเป็นเพียง การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเองเท่านั้น.

Share this Post

Leave a Comment