aecdisaster/ November 20, 2019/ ภัยใกล้ตัว

ข้อควรรู้ ก่อนซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้เอง

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ประให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีได้ด้วยตน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชน สำหรับตรวจคัดกรองโรคด้วยตนเอง แทนที่การเดินทางไปตรวจตามสถานพยาบาล

ซึ่งการอนุญาติให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ hiv ได้ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เข้ามาช่วยยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย โดย อ.ย ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 ซึ่งถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับทันที เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองนั้น ก็มีข้อที่ควรทราบและข้อควรระวังอยู่ด้วย

ข้อดีของการซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้เอง

การซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้ตรวจด้วยตนเองนั้น ช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยง สามารถตรวจหาเชื้อและทราบผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอให้ตนเองมีอาการของโลก หรือพบการติดเชื้อในระยะที่การรักษาทำได้ลำบาก หากยิ่งเจอเชื้อเร็ง ก็ยิ่งรักษาได้ง่าย

ทำให้ผู้ป่วยมี่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระของเข้าหน้าที่ ในกรณีที่มีผู้ป่วยบางไปบริจาคเลือด เพื่อหวังตรวจหาเชื้อเอชไอวี ทางอ้อมอีกด้วย ซึ่งการกระทำเช่นนี้ ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

การซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้งานเอง มีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

เมื่อต้องการซื้อชุดตรวจ hiv มาใช้งานเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้ วิธีอ่านค่าที่ตรวจได้อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ในกรณีที่ใช้เครื่องตรวจไม่ถูกต้องตามที่กำหนด

เช่น อ่านค่าจากชุดตรวจผิด ใช้ตรวจผิดเวลา หรือแม่แต่การใช้ตรวจเพียงครั้งเดียว ก็อาจไม่สามารถยืนยัยผลการตรวจได้อย่างแน่ชัด 100% นอกจากนี้ การตรวจเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ยังอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อจิดใจมากขึ้นตามมาด้วย

หากใช้ชุดตรวจ hiv แล้วพบว่าตนเองมีปฏิกิริยา (reactive) ผู้นั้น ต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีอีกครั้ง จากหน่วยบริการที่สามารถดำเนินการตรวจยืนยันผลวินิจฉัยได้อีกครั้งเสมอ ไม่ควรตรวจด้วยตนเองเพียงครั้งเดียว แล้วเข้าใจว่าตนเองติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อไปเอง เนื่องจากชุดตรวจดังกล่าว เป็นการช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ให้ เพื่อใจไว้ครึ่งหนึ่ง แล้วเดินทางไปตรวจยืนยันอีก เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ที่แท้จริง.

อย่าปล่อยให้โรคร้ายคุมคาม หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรหามาตรวจด่วน https://www.thaihivtest.com/

Share this Post