aecdisaster/ September 18, 2018/ ภัยใกล้ตัว

กายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง มีความสำคัญไม่แพ้มนุษย์

การทำกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้มนุษย์เลยทีเดียว เพราะสามารถช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีไม่แพ้กัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ เช่น ช่วยในการรักษาความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัด

ด้วยเหตุนี้ ตามโรงพยาบาลสัตว์ จึงต้องมีสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการกายภาพบำบัดเตรียมพร้อมอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีห้องสำหรับทำกายภาพที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น อัลตร้าซาวด์บำบัด (Therapeutic Ultrasound) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) เลเซอร์ (Laser) และอื่น ๆ อีกมากมาย

กายภาพบำบัดสำหรับสัตว์เลี้ยงยอดนิยม มีอะไรบ้าง

1.กายภาพบำบัดด้วยความร้อน Therapeutic Heat และความเย็นTherapeutic Cold: สำหรับการทำกายภาพด้วยความร้อนนั้น เหมาะกับการอักเสบเรื้อรัง เพราะทำให้หลอดเลือกขยายตัว ส่วนการทำกายภาพด้วยความเย็นนั้น จะเหมาะสมกับภาวการณ์อักเสบเฉียบพลันมากที่สุด ความเย็นจะช่วยชะลอการอักเสบ

2.กายภาพบำบัดด้วยการนวดอัลตราซาวน์ ( Therapeutic Ultrasound ): วิธีการทำกายภาพแบบนี้ จะใช้หลักการคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้เกิดขึ้นในร่างกายสัตว์ ซึ่งการทำกายภาพด้วยการนวดอัลตราซาวน์ถือเป็นความร้อนบำบัดอีกวิธีหนึ่ง

กายภาพบำบัดสำหรับสัตว์เลี้ยง ด้วยเลเซอร์เพื่อการรักษา ( Laser Therapy )

การทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีนี้ จะใช้พลังงานคลื่นแสงที่มีปริมาณเหมาะสมมากระตุ้น mitochrondia จนทำให้เกิดพลังงานขึ้นภายในเซลล์ ทำให้เซลล์มีคุณสมบัติซ่อมแซมด้วยเองได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับไปใช้กับการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ใช้ช่วยลดภาวะความเจ็บปวดต่าง ๆ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ ช่วยส่งเสริมฟืนฟูของแผลเรื้อรัง หรือส่งเสริมการฟื้นฟูของกระดูกหัก เป็นต้น

กายภาพบำบัดด้วยน้ำ หรือธาราบำบัด ( Hydrotherapy )

สำหรับการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีนี้ จะนำคุณสมบัติพิเศษของน้ำมาใช้ เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของตัวสัตว์ ส่งผลให้กล้ามเนื้อของสัตว์ที่มีอาการอ่อนแรง หรือมีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระมากขึ้นกว่าตอนอยู่บนบก เช่น มีการงอและยืดข้อต่อได้มากเมื่ออยู่ในน้ำ

ที่สำคัญ เมื่อออกกำลังกายในน้ำจะมีแรงกระทำต่อข้อกระดูกน้อยกว่าตอนอยู่บนบก  หรือที่เรียกว่า  Low impact exercise ทำให้ไม่เกิดความเจ็บปวด และช่วยลดความเสียหายข้อต่อในขณะบำบัด ด้วยเหตุนี้ การกำกายภาพด้วยวิธีนี้จึงเป็นที่นิยม และมีหลากหลายวิธีอีกด้วย เช่น การว่ายน้ำ และ Under Water Treadmill  ( UWTM )